Afgeronde projecten

Doorheen de jaren werden er reeds verschillende projecten afgerond! Zonder onze trouwe fans, sympathisanten, vrijwilligers en donatoren zouden we dit natuurlijk nooit bereikt hebben. We zijn hen dan ook zeer dankbaar en dragen hen voor altijd een warm hart toe! Op deze pagina tonen we heel trots de projecten die we reeds verwezenlijkt hebben.