Akwaaba Asuadei, wat ‘Welkom in Asuadei’ betekent, is een organisatie die zich sinds 2010 bezig houdt met de uitbouw van de “Willy-Taylor Academy”, een school in Asuadei, centraal Ghana waar leerlingen vanaf de peuterklas tot en met het derde middelbaar terecht kunnen. Samen met Emelia, de directrice en haar lokale team, proberen we de school op een hoger niveau te tillen. Hierbij werken we steeds vanuit het idee van empowerment en zelfredzaamheid.

Het project werd opgestart door Joke Jaspers, die in 2010 zes maanden als   vrijwilliger op de school werkte. Ter plaatse zag en voelde zij meteen dat er meer kon gedaan worden voor deze leerlingen. Er was bijvoorbeeld nood aan nieuwe gebouwen, watervoorziening en elektriciteit. Sommige leerlingen hadden ook hulp nodig bij het betalen van hun schoolgeld. Sinds september 2014 sloten we ons aan bij A.M.I.E. vzw, een tweetalige Belgische vzw die zich volledig belangeloos inzet voor het welzijn van kansarme kinderen over de hele wereld.

Onze missie
Kwalitatief onderwijs voor een zo laag mogelijke prijs en dit voor alle leerlingen uit onze buurt.

– Goed budgetmanagement
– Ouders doen ook een bijdrage
– Leraren onder begeleiding van een gecertificeerde hoofdmeester
– Individuele peterschappen
– Groepspeterschappen
– Bijdrage in de inschrijvingsgelden voor het staatsexamen
– Ondersteuning in aankoop van handboeken, lesmaterialen,…
– …

Onze visie
Zij doen het, wij ondersteunen.

– Op lange termijn willen we een onafhankelijke, zelfbedruipende school uitbouwen. Meer info hierover vindt u op de pagina “zelfredzaamheid” op onze website.
– Op korte termijn hebben ze echter nog ondersteuning nodig op vlak van infrastructuur en management. Meer info hierover vindt u op de pagina “projecten”.

Akwaaba Asuadei wil hen vooral de kracht geven om dit project zelf waar te maken en zal hen tevens ook stimuleren om de lokale overheden hierin te betrekken (Office of Education, burgemeester en gemeenteraad, raad van privéscholen,…)