Watervoorziening

Water is leven!!!

De eerste jaren werd de school van water voorzien door enkele vrouwen die dagelijks met grote kommen naar de waterput in het dorp liepen. Dit nam niet alleen veel tijd in beslag maar is ook best zwaar werk. Daarnaast was de put in het droogseizoen niet altijd toereikend om iedereen van water te voorzien. We wilden dus zo snel mogelijk voor stromend water op school zorgen, liefst met een filtersysteem zodat het water ook drinkbaar zou zijn.

Eind 2013 hadden we samen met een Amerikaanse vrijwilligster genoeg centen verzameld om onze eigen waterput te laten boren. Door middel van een stevige pomp wordt het water omhoog gepompt en zal het worden opgeslagen in een watertank op een platform van zo’n drie meter hoog. Door de hoogte wordt er druk gecreëerd om het water door enkele leidingen te laten stromen en zo ook in de twee oudste huisjes water te voorzien. Sinds januari 2014 kunnen we de kraantjes open zetten voor fris water.

Begin 2017 werd het waternetwerk uitgebreid met een tweede tank. Deze staat naast het internaatgebouw om zo ook de nieuwe, grote sanitaire ruimte en de aanpalende woning van stromend water te voorzien. Het platform waarop deze tank staat hebben we bewust veel hoger gemaakt om te kunnen voldoen aan al onze toekomstplannen. Het vullen van deze tweede tank gebeurt door de bestaande pomp van onze waterput die speciaal gekozen was om voldoende kracht te hebben om meerdere tanks te kunnen vullen.

Bij de bouw van het vrijwilligershuis werd een derde watertank voorzien. Deze tank bevoorraadt  niet alleen het vrijwilligershuis maar zorgt ook voor het irrigatiesysteem in onze plantage!