Projecten

Hier tonen wij al onze projecten. Sommige zijn ondertussen afgerond, aan anderen wordt nog volop gewerkt. We mikken uiteraard op een zelfredzame school maar we zijn ons ervan bewust dat de meeste infrastructurele en/of grotere werken voorlopig door ons zullen moeten gebeuren. Zo kan onze lokale crew zich toeleggen op de dagelijkse werking. 

Zonder onze donatoren, helpende handen op de activiteiten, deelnemers aan onze activiteiten zouden we echter nooit zo ver gekomen zijn. We zijn hen dan ook uiterst dankbaar!