Nieuwe klassen

Oorspronkelijk waren er zes klaslokalen op de Willy-Taylor Academy waarvan 3 klassen volledig af waren en de andere drie nog een dak nodig hadden. Tijdens mijn verblijf in 2010 werden deze drie klassen reeds afgewerkt. Het bleek al snel dat dit niet voldoende zou blijven toen het aantal studenten bleef groeien na onze campagne. We hadden dus extra lokalen nodig.

Begin 2011 werd het startsein gegeven voor het graven van de funderingen voor de nieuwe klassen. De nieuwe blok zou een kopie worden van het reeds bestaande gebouw en zou opnieuw zes klassen tellen. Baksteen per baksteen, telkens met een beetje geld dat we konden inzamelen, ging de bouw van start.

Terwijl enkele sterke mannen bergen zand en cement omvormden tot snelbouwstenen liepen de vrouwen op en af naar de waterput in het dorp om hen van water te voorzien. Al vrij snel werden drie klaslokalen afgewerkt. Later konden we ook de andere drie lokalen toevoegen.

In eerste instantie waren de twaalf klaslokalen open ruimtes om zo weinig mogelijk licht te verliezen en ook de warmte buiten te houden. In 2017 werden door een Belgische vrijwilligster deuren en ramen toegevoegd. Deze ramen zijn niet volledig dicht maar bestaan uit een ijzeren hekwerk. Zo kunnen de klaslokalen tijdens de schooluren open gehouden worden maar is het toch mogelijk om ’s avonds alles af te sluiten. Dit was vooral nodig omdat we de laatste jaren heel wat nieuwe schoolboeken aankochten en kregen. Door de klaslokalen af te sluiten kunnen deze veilig bewaard worden.